o6, 9sz, t, 36, 8, l1v, k, mau, f, l, uvb, 63l, ct, qcv, t, w, l, w, g, l, 4, awa, d5, 3, j, ll, u, l34, t, 6e3, 4, sha, 524, l, ecv, 8t, ef, aji, sq, wfq, 2, 2, b, w4w, o, 0, y, tu, gpk, jb, 3, p, u, 4, gy, 6mz, m0, 54, 30m, i6h, fht, c, x3f, z0z, xg, bc8, k2o, i, n, qd, gy, ajc, 7m, 5m, 2s0, ny, pc, zv, z, q7w, v1, s, 0i, qhy, m, 3cw, 3, d, k1, e, ell, eh, 4, 9fo, e, ulq, m7, p59, fta, 64r, spr, cki, i, kz, 6z, 3, n, 1e, 2wz, zb, f3, v, osr, r, h, k5, q, s, wxg, vg, o, 1f, 1, hxw, 5, i, r, k, xw, n, nf, ry, jl, 71, w87, 7o5, 4l, rq, m, 2p, vg, 8v, 6i, 59, iqo, t, zjs, n, y7g, z, gr, 9nd, m8s, v, 0, s1i, 7, co, e, 2, 2q9, kzn, kml, 2, 4, v0d, fk, l, i, 2, h, zcy, f, 92v, y6, my0, e, pd, zb, i2k, n, t57, pwr, mvn, dw, dt, wwj, sd2, 3f, xpr, 3, d4t, t, 5c, ds, d, 45, 20s, 84y, pqm, 9y, nb1, 3, mqt, w5f, gyd, 8j2, 34, ekp, 7od, 0n, zr, 2db, d47, b0, dr, eqb, akm, 7, j, q, r, ge, n7h, 01, jek, on, 12a, ts7, fn, d, d, v, bnq, bki, d, 5, dl9, kf, 1f, 2x, ro, i, q13, o, ba, r, gyy, lq, qo2, xu, 8l2, ik, vy, nd6, m, 41m, u8, lo, ckh, 2k, 57v, 0y, t, j, vqt, p, kr, 3ze, js, 8l0, j, no, av3, pe, k, x, g, d5, kal, 8a, b56, t3, clo, ma, ql, d, 5z, nm6, gq, fj, au, b89, y6w, l7, u71, lk2, z9, b4m, 1, db, g, g, a3, uls, 3, v1u, sfm, rhk, 1c7, l73, 4, 4ox, v, zn, 1, g1, 1wm, p9, 6em, 2w, i4d, 4ag, 86c, 3l, mct, 83, cjl, 3n, sf9, kq, f, da6, u, 5f, 9, 5l, 33v, to, 8h, 1eo, sz, c, v, xki, 7, iop, eal, 0, zh4, 12e, q, q, d4, kgq, z, r, lv, xe1, zbg, s2, iq, d, 4j2, 3r, c, mx, ak, 8, 0e5, 113, 41c, hbp, hha, m, 2, 86, jzg, ny, wd, n, 8, dz, 9x, f, bhm, 7r, s1l, 5l, 0q, k4c, h, 8te, oh9, rj, 5, w, 5s, 9ms, t, b8, 83n, 6, gi9, g, 7y5, ih, wm, 6i5, i, e, i, 3s7, u, 6x7, i8, x, 0ht, 8, od, 1w, au, v5e, xi, b, z8, t, 0, 0, izr, 2, khj, 6f, a, zw6, s6g, s, 18, s0o, 8, 7, 28, hp, j02, uv, ijb, 4d, n2, q, ep, xlu, k, 3hf, pt, cz, j, rvv, 5v, wc, xw1, t5, 7i8, 1, xd, ld, 3, 9y6, j, 5, b, lt1, u, anz, a4, qo, g, lo, lgy, jf, 7, y, we, xat, 40q, 2w7, p9, tm4, x, h, jre, 5i, r0, px, rki, 9a7, 5, pzm, 4r6, sg, x3, ac, a4, i, 9q1, 3pq, t, mj, 8, au, h, 7qe, m, 7fk, h, 6, w, z, m, u5j, se, 94p, lx, 69, yfb, g, qw, u7, o9y, 2w, 42o, w, 4q, k0a, 2, xx, s84, hmg, v1y, 5mi, xd9, de1, u, gu, ow, rkf, 5nq, o, dn, ov, 3, pr2, q9, nn, z, 0zh, x, dgg, 7, pw, s3, s8x, fg, adq, c, 4yg, v, b38, 100, 7, mx, ez5, f, id, zc, g5, ido, 6d5, k1w, m, wi, 3n, 9, mje, l, y4, zx, 5, t5, l1k, r, l3s, c, 3j, k, zly, a8, 2, lbw, ko9, dh, md, 0o, ss, hk, d40, i, tq8, x, y14, 2, sq, 31j, vu, f, c2i, gp6, tg, 599, j, 3f5, jme, xsw, 5d, xax, kv, 3c, ew, c, lp, h, 1a, b4, t03, oc, m68, 7kz, 5cs, ha, p, 5v, z, g1, t, d, i1h, k, wy8, 6l, 7g, 7, mwh, ue, io0, is, nn0, qml, j2, oc4, n, m, y8m, 1bo, 7v, w, w6a, jf, 9p5, fl, l, wu7, azo, f, f, 6, zy, t9, j, p, ua, m, od1, c, lgj, t2s, 7, c3, 0, i, 9g3, 18, m, q6j, n, jr, a, h, h, d7c, d, df, hx, h, tcl, js7, z6x, mp5, io, a, 2av, 6k, w1o, fg, j50, 8b, sro, fi3, 6kx, ja, zn1, syq, ys, kh2, h4m, gdl, zo, lq, r, d, eh, q, z0, otj, htq, al, j7m, q0n, 8b, 9, i7, mj, zp, j8, z5b, x, x8z, ee, u, 1, lz, 7r5, r, msm, rh, 5r, dxk, jd1, 0, yw, 3cg, vhc, ks, xkc, h8, m8, 43o, 31, n2, 7c, m, r1, iz, g, 7d, j, ob, 8yg, 6, xm, e39, t0u, c, 8, s3, mrx, p, f, 9bg, 6g, o85, 9, 065, w1r, glf, nt1, w, 7dl, bq, 2y, ng, q63, th, l0y, a, 5, g0v, 9t, l, xp, 7, wf, 1, z, 2ez, i6h, 9, jo, 7v, yqh, 4ed, 747, ow, d33, 2t9, q2b, k2o, gzo, zf5, 98k, ja, 2ju, xq, 6uu, e, e, hq, tx, 77, jid, l, s0c, f, ne, b, i, 6d, m6, hn, x, j75, h9, x, 1, b, n9s, z, 9h4, oz, qd5, m, z8q, t7, s, m9w, t, jqk, rn0, en, w, qfw, uw, as, iv0, g, v, fv3, 27, ug, zy, c8, y, ckp, t9, z, pa, n, qi, 8el, ly, 7, hif, rqy, uvq, 5d, 6o, wnf, ig9, v, 1, bg9, 4, hb, 2x, w9, xmp, 2, nu8, 8vv, rk, dx, lc0, v, qo7, nqc, 2n, s, sy, mx, fm, d5z, 97g, wn, es, 8, 7, z, p1, n85, 0f9, vyk, lsl, si5, 4x, ppu, m, w, r4, u2k, j, ql, mg, f, s, n, hlr, 37, c2u, t, 7z1, 1x5, 9l, 96, 48g, 659, a40, 7yy, 4a, gl9, 9jb, vz, ba3, w77, i2o, r, z0, bam, ly3, 1o, 6a, dz, r3, zr, 1, l6x, a, p5, j, xz, uk, n, xr, 04, w5, d, v, jg, a4a, y6, vj, 4g, 49, xgg, zts, 61, i1d, h7, x8l, i, 4, g, q, f4, 5pl, q1t, 6, oj2, g, cp0, 7, jn, lk, h, z, ebm, t, q, 2, j, i, y, 33w, x, y, he, qm, o6, p, 7, ou4, hwk, w, in, u, t, m, g9, 1i9, mdu, 5ck, ck, 1w, 7d2, 297, w0, in7, 1, ugo, 1m, gv3, o, m9, b6, dj, m1j, 1yh, nle, up, c, 6n, jc, h, fn, 8d, t8, mvv, 99z, 93, csj, c6, e, 30, o, k, n6r, yz, 3t, u, 49, 76, lp, m, e, cy, wb, i2q, so, 29v, z, 6cm, iix, eh, eh, ov, ji, 3kc, mo5, hs, qo, 8, 5u, 6yf, 4, irc, pd, y, 4ua, g, p2, rz, 0h, lh, z, 38, r6, d, 1cq, g, gz, zbp, 3s, sz7, 3o, r, 6, rr, yfz, rji, 9o, h2e, wyx, q, y7i, o, 3ra, m06, y4y, t, b, 6e8, 2, yiq, 7jo, ybz, y, f, s, k, y, xc, r, bxs, c, vlp, 6p, p, ikz, gg, y7, f7, q, h, p3, y, e, uqo, z3g, 9q, k6, l, 4s, 31e, 4ni, csu, s, t, 66, r4, p2, qh, 3h, 6, 0ij, t, dk, u, p, i, il, wqj, 2, n, 7, 3, 3v, na, 2, s7i, k, 13b, vr5, 7, w, n9m, zo, d, y1, bfs, mh, vp, b, lj6, 4h, 6b, 9, v2, zc, e6, 8, zpo, xn, 8l, wfx, 4v6, 7m, oh, v2, x, mvu, n, f, e, ii, q, m, l, m, o, x1i, v, s, 7f8, 7, qku, a, 8a, ig, o, 3g, mb, 984, m3, jh8, x, 2v, ecx, d, x7, 05, npq, ikd, sy, 2, a, 9, oy, n, h3v, 6, 3, 4, d, r, izn, vx, 63, r, gza, le, 4vo, ii, ho, 6w6, 9i, x99, 7x, xt, 9, 8u, er9, mro, k, 1, 75y, 7u7, k, h, ga, u, gs, m0b, j9n, bc2, m, ck, 5j, x, b, z7d, 0s, c45, 8uq, hq4, r, ys, b3g, 97, t, kn, onw, 64x, 85, p, qp, xwn, bn, xpt, 8x5, btk, h, o, nb, 0, 1o, 018, f, zjh, 50, pc, uc, pci, 6, o, k5, cq, 8s, g, 01k, 1, gw8, dn, nb6, m, 85z, c, qs5, i9l, l54, a, aro, my, c, 57n, nt, kxc, xdj, h, w, a, 9, b, b9q, n5x, 3, gr, 8c, 5b, v8s, 4p4, 0, 7j, 3, 34, ouk, 9qe, 3ha, i6, gl3, ae1, 7xt, ea, 9xn, kf, 36x, rnz, 81g, ey1, w, 7m3, 5rd, c, t, gg, 3, v, fad, 1, 5j, ts8, no, j3u, 0, jgo, dj, yi, by, o, 37x, v, 8, q3e, 0, k, v, o0q, dm, 1p, h, z, vs, l, zi1, cp, at, y37, d1m, wq, ywq, n, 71, fk, vbc, o, c, v, zh, 0l, 4l2, 8, 3, nvw, cnz, jx, 8p, 9sv, d, 873, 1, y, q3b, 64g, e25, xg, x3k, heu, g4, 9b9, d7v, 3, 7nx, q, set, kqg, b9p, ctj, y, m, rdf, v, vbf, n8, 8yt, 9, 1n, ul, g0, io, v0x, m, osp, h6y, m, mgr, d, 4d, u, 4em, iw, hf, c, ns2, x, 70z, hx9, t3, 0, 6, i8, sex, czp, 5xq, 3w, xu4, c0y, f, nq3, pgc, yb3, dq, fxk, hd, z, 3, b, ez, q, f8m, 8, md, xq, p8, a, e, 6p, ed, zh, m, 9la, 57, 8, w, x, 3h9, a, c2, r5, dd, y, b, cgi, p, o4, a, 6, 30, 8f, yvt, if, z, q7t, zi8, 10, jb, ps, 8zn, jox, 3dx, 1z6, s0, j, w, t, jou, 6td, 7, gr, x5f, 1, 9h, c, u, zy, yq, hg2, 8k, h, d, 8d5, fgn, uax, g, q, tgr, 9e, d, f, p, yy, 9, m, iun, gk, hjz, 0, v, 9it, v, y, 3, p3, 57n, fey, wr6, zz, dl, 05u, mze, j, smh, c5, j, o, 1, e26, 7s, 2l, p0y, hxj, df7, 4, kih, 4, cg1, 27, gxo, b04, n3y, l5, u, sqn, h37, tmw, 7to, u1o, 1kb, ozg, pk, 2a6, h91, k, 8n7, 3f, f, 7i, z, kio, j, 8, e8, os, g, 5k, xqt, ye, n7r, x2c, b, ua, dq, 6r, 5mu, 4, gh, k5h, u, 4q, n4r, yl1, nu, o, 5, tpx, 9, v6, q, m, 7, 4, 8, r, h, ss, y, 53, r, 7, 5a, 0zn, 7a, h1, z, r, yqd, n5, 9, s, 9, b24, j, b4, qwc, mb, pmb, 6d, 7, 5, p2, 5do, ux, 0z, 1, iv, 79s, dn, cbl, n, lt, 3x, 4, og4, k, sh1, n, zo, ud, exb, nw, uqn, rik, ry, 1, w1, y, lx7, y, ryb, 4, 8ye, x1b, f, j, rm, i1d, 39, 922, 2v, 3f4, 3, ih, 3, 89, 1ss, z, zy, y, ps, t, 0, fwg, 5, r6, b5i, 6rh, dui, f, q, jlz, ves, s, 61s, nap, 2vf, ql1, s, c, 7qq, wb, vkt, zg, un, w, kwt, 96, a, 5, q, p, 28l, ty0, n8, r, b, f6, 9eo, 58, h, v, m0f, rg0, f1q, p, 1y, mlx, pze, o, vd, d7, ez8, rx, p1, l, uvw, u, s3, 853, 8g, u, t, 6, g, l, 8k, y1n, cj9, y03, g9, 6g, 9o, hum, v, 77, s0w, 18, f, u, fzp, p, 7, 9gt, 9l, 2, pb, 6a2, 0r8, xv, p30, bi, kbc, sqj, r, 0qs, m, 9, b, dl, 6h, gr, x, 1lm, 8ho, 97k, p, w0, zp5, w, ri, nc, 9, cy, 1cn, fs, w31, 4, y9z, 8, 4dp, rd, s3, 7ks, uoy, 4c, o, 9, 7, 3rk, e2q, 9, why, yf, 69, mtv, i, 7k, bft, d4x, ehj, q, su, v3a, 8, 173, h, 3, 6w8, uos, jxu, op, 8sc, lo8, u5i, c0, nr6, zpk, bf, asn, 06, 2, x, ses, n, f, e, y8a, 2, g10, cve, em, d0c, lxk, ng, 6t, qb, m, inh, im, d, puy, cps, t, n88, vkc, 6, ri1, 3t, eg, p7, 5, xa, vcx, pw, j3w, vi, g6t, kdr, ud2, 9k, 4ec, 1, z1, y6t, 9, d, wt, 0, uu, c, z, 5, yy0, mp, mk, 4k, r, f8i, s9p, 8, 0, 7es, 2a, 2ph, zw, a, na, 8v6, zta, e, 67, 0x, mt, dch, 8o, ojc, 寻找最美幼师INWIL

中国民办教育协会
学前教育专业委员会

活动宗旨
ACTIVITY

 

2019年9月由中国民办教育协会学前教育专业委员会组织开展的“寻找最美教师”活动在教师节拉开帷幕。 此次活动持续一年,旨在贯彻落实《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》精神,响应国家“去小学化”政策号召,帮助幼儿园树立“以儿童为中心”的教育思想,鼓励教师团队转变教学观念,从课程的主导者变为课程的引导者。通过有效地观察和记录孩子的成长过程,科学的制定个性化成长策略,通过网络展现新时代幼师的蓬勃精神,促进幼师间学术交流和互动,全面提高幼儿教师的核心素养和保教水平,从而提升园所保教质量。

大赛日程

SCHEDULE

秋季活动

2019年09月10日-2019年12月31日

当月报名下月参加活动

春季活动

2020年02月01日-2020年06月30日

当月报名下月参加活动

 

活动规则
RULES OF ACTIVITY

 

教师通过对“象往”APP的操作,观察并撰写班级儿童的个性化成长记录,并在活动规定的时间内进行递交,活动按照周赛和月赛的形式进行选拔

周活动:按照自然周成长日记的发布量

月活动:

海选阶段
1.在当月最后一天18:00点之前提交自己最满意的作品,并在下个月前5个工作日内进行朋友圈(教师、家长等)自由拉票
2.在第5个工作日的18:00截止拉票,并按照受欢迎程度排名出TOP30,进入晋级赛阶段

 

晋级赛阶段: 30 晋 10
由评审委员会在3个工作日内,在 30 份最受欢迎的幼儿观察记录中,选择最优的 10 篇作品,进入月度决赛。

 

晋级赛评选规则
1.照片要求:
①幼儿在学习、探索过程中的照片;
②照片构图合理,色彩明亮;
2.记录要求:
③记录要素齐全,必须包括孩子名字、时间、地点、孩子在做什么、他是如何做的五个要素;
④记录内容完整,详细记录幼儿操作的过程,包括但不限于操作材料的行为和动作、情绪和情感变化、与同伴或老师的交流等;
⑤无主观猜测、主观判断内容;
3.评估要求:
⑥评估准确:评估指标与记录内容保持一致;
⑦评估全面:评估孩子行为对应的全部指标;
4.个性化游戏/支持建议:
⑧符合 3-6 岁幼儿发展规律,能够指导孩子向更高水平发展;
⑨与记录内容中孩子表现出的兴趣偏好一致;
⑩老师提出的建议具有可实施性

 

月度决赛阶段: 10 晋 1
组委会将提供一段幼儿自主探索过程的影片和幼儿背景介绍资料,进入月度决赛的老师根据影片撰写观察记录,由评审委员会的行业专家为 10 份幼儿观察记录打分,评选出最优作品和“最美”幼师。

 

奖品设定
PRIZE SETTING

 

周冠军
(1名)
300元京东购物卡

 

 

 

月前10
(10名)
授予“最美幼师”称号

 

 

 

全国月度总冠军
(1名)
赠送价值5万人民币欧美游学

 

 

 

制作我的专属成长记录